The power of imagination makes us infinite

درباره گروه معماری رافتی

هسته اصلی گروه مهندسی رافتی را مجموعه ای از مهندسین مجرب تشکیل داده که با تکیه بر تخصص، مطالعات و تجربیات چندین ساله در حوزه صنعت ساختمان شکل گرفته است.
این گروه همواره تلاش نموده است با ارایه خدمات حرفه ای و از جهت مالی سالم و شفاف با به کارگیری مجرب ترین پیمانکاران به ارایه خدمات مطلوب مهندسـی بپردازد. شـناخت و پایش همیشـگی بازار سـاخت و فروش، این مجموعه را قادر ساخته است بهترین پیشنهادات حرفه ای را در جهت موفقیت مالی پروژه ها ارائه نماید.



تمرکز اصلی فعالیتهای مهندسی این گروه شامل موارد زیر می باشد :


مشاوره فنی

با استفاده از مشاوره فنی، مالکینی که جهت انجام پروژه های خود تجربه کافی یا علم تخصصی ندارند می توانند نیازهای خود را مرتفع سازند. با مشاوره متناوب با این گروه که شامل انتخاب مسیر صحیح جهت دستیابی به اهداف اصلی شامل برآوردهای مالی، زمانبندی ها و شناخت پتانسیل و ضعف های پروژه ها و در نهایت ارزش گذاری و فروش، سرمایه گذاران را تا انتها همراهی خواهند نمود.


طراحی

ارائه بالاترین سطح کیفیت اعم از طراحی شاخص پلان و نما، پیشنهاد به روزترین و مجلل ترین متریال های ساختمانی، کلیدی ترین مرحله در هر پروژه موفق و تاثیرگذار می باشد. اطلاعات فنی، دانش روز، تجربه کافی و شناخت خواسته های کاربران، رمز موفقیت طراحی می باشد.


نظارت

اصلی ترین عامل کنترل کیفی در پروژه های موفق نظارت صحیح، کارآمد و به موقع می باشد.
ریشه اصلی بروز مشکلات ساختمانی، در عدم انطباق اجرا با نقشه اولیه، اجرای غیر اصولی و اشتباه در تهیه متریال های مناسب می باشد. وجود مهندسین ناظر با تجربه و چک لیست های تخصصی مطابق با آیین نامه ها و استانداردها بهترین روش پیشنهادی برای رسیدن به کیفیت مطلوب در پروژه ها
می باشد.